Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2013

kokosowa
8883 6b51
Reposted fromzenibyja zenibyja viawszystkodupa wszystkodupa
kokosowa
0603 05a6 390
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viabudas budas
Sponsored post
soup-sponsored

May 13 2013

kokosowa
chyba chcę, lecz wybacz, wiesz, trochę się boję.
Reposted fromthelittleprince thelittleprince
kokosowa
Kłam­stwa tak gład­ko przechodzą przez us­ta, jak­by nie bo­lały, a bolą. 
Reposted fromnotthesame notthesame

May 12 2013

kokosowa
1799 79ae 390
Reposted fromchocoway chocoway
kokosowa
1815 0c46 390
Reposted fromiron-man iron-man
kokosowa
1879 d827 390
Reposted fromchocoway chocoway
kokosowa
1967 e5b2 390
Reposted fromahameka ahameka

May 11 2013

kokosowa
4821 0784 390
Reposted bykenixianiewypowiedzeniasandrittkakokosowasnancymikkelseniamawinrarczoocynamondomqeabhorrencenieobecnoscwalkingchaosqella
kokosowa
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel
Reposted fromjdeg jdeg viaiamnotarobot iamnotarobot
kokosowa
0522 36ac 390
Reposted frombomdia bomdia viabuf buf
kokosowa
chcesz, sprawdź mnie, mały test na zaufanie
— eldo/powinnaś?
Reposted bykokosowas kokosowas
kokosowa
a co powinnaś, ty najlepiej sama wiesz...
— eldo/powinnaś?
Reposted bykokosowaspannacormacCuukiereknowelovestorywruchujednostajniepopierdolonymcalifornialoveirrespectivexxxxxxxxxxxxxxxinsomniiacaataleyalagabuguwolalabymshameonyoubitch
kokosowa
Chodząc w kółko, znajdujemy rzeczy, przeoczone za pierwszym razem.
— Zły dotyk - Nicole Kassell
Reposted fromdoshu doshu viacytaty cytaty
0089 b980 390
Reposted fromamatore amatore
kokosowa
7084 b011 390
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viaCattleya Cattleya
kokosowa
7115 64d7
Reposted fromdisapproval disapproval viaCattleya Cattleya
kokosowa
7842 b0d7 390
Reposted fromexistential-puke existential-puke
kokosowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...